Ayllon - El Pueblo Español
INICIO
  Ayllón    
 
 “Poble Espanyol”
EDİFİCİO CİVİL MÁİS ANTİGO

Ao facer o percorrido polo “Poble Espanyol” atópanse dúas casas reproducidas de Ayllón. Unha delas é esta que estamos a ver que é quizais o edificio civil máis antigo de Ayllón. Tivo diversos usos; nos primeiros anos do século pasado foi ocupado polo cuartel da Garda Civil da vila. Cara aos anos 1990 reformouse: a parte de abaixo nunha sucursal da Caixa de Aforros de Segovia e a parte de arriba nun centro de xubilados.

 
REPRODUCİÓN DO EDİFİCİO CİVİL MÁİS ANTİGO
PALACİO DOS CONTRERAS

A segunda reprodución, é esta casa-palacio que está declarada monumento nacional e no seu interior áchanse belos artesanados e obxectos valiosos. Aínda que alguén a chama palacio de Don Alvaro de Lúa, non pode ser certo, xa que este morreu decapitado no 1453 e o edificio foi mandado construír no 1497 por don Juan de Contreras, como di a inscrición da fachada, cuxo detalle pódese apreciar na fotografía de abaixo:

   
REPRODUCİÓN DO PALACİO DOS CONTRERAS
DETALLE DA PORTADA DO PALACİO DOS CONTRERAS

Nesta ampla fachada isabelina, cuxa portada está recuadrada cun cordón franciscano, con tres escudos, ladeados cara á esquerda, que na súa posición normal é un muro almenado e no seu bordo hai oito aspas. En letra gótica áchase a seguinte inscrición:

“REİNANDO EN CASTİLLA Y EN ARAGÓN LOS MUY ALTOS PRÍNCİPES DON FERNANDO Y DOÑA İSABEL ESTA/CASA MANDÓ HACER EL MUY VİRTUOSO HİJODALGO: JUAN CONTRERAS EL AÑO MCCCXCVİİ”.

“REİNANDO EN CASTELA E EN ARAGÓN OS MOİ ALTOS PRÍNCİPES DON FERNANDO E DONA İSABEL ESTA CASA MANDOU FACER O MOİ VİRTUOSO FİDALGO: JUAN CONTRERAS O ANO MCCCXCVİİ”.
Esta personaxe parece ser que foi o rexedor de Segovia, que estivo presente na coroación da raíña İsabel a Católica, no atrio de San Miguel o 13 de decembro do 1497 e posteriormente residiu en Ayllón.
INICIO

Web creada por barcino.cat