Warning: Use of undefined constant HEAD_LLENGUA - assumed 'HEAD_LLENGUA' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/rocasin/public_html/ayllon.info/include/head.php on line 20
Ṭ1 ‘Ayllón’ - Ḟesṭas
Ayllon - El Pueblo Español
VOLVER
Las ḟesṭas mês populars sôn principalmen la ḟesṭa ṭradiciznal da ‘San Miġuel’, persznaḣa principal da Ṭ1 ‘Ayllón’, le 29 da Sepṭember; i 1’a ḟesṭa mês moderna, ‘Ayllón Medieval’, ľúlṭim finalsepṭmana da J̇uliriòl.

Ḟesṭas da ‘San Miġuel’

Akesṭa ḟesṭa dura aprzksimadamen 1’a seṭmana, kwincidin and le 29 da Sepṭember k’ês la ḟesṭa lad persznaḣa principal da Ṭ1 ‘Ayllón’, le ‘San Miġuel’. Akṭualmen esṭik a Ṭ1 ‘Barcelona’ i n’akeṭ dy esṭik ṭraballan, por aḣô akṭualmen nw xi puk esṭá; pěrz̽ kwan arriba akeṭ dy sempra me vê a la mewa memôria la mewa inḟância i jovância nelas ḟesṭas da Ṭ1 ‘Ayllón’ i me deḣz pzrṭá pola mewa imaġinació por a ṭrasyadar-me por 1 mzmen al meu popla i aḣî ṭe puk expliká lz ka ḟèyam:

Duran 1 mes les mês jovas lad popla ne ṭildes preparàbam le ‘peñad’, ke kznsisṭìa n’adekwá 1 lzkal por ḟé las ḟesṭas


Ayá pasàbam las ṭardas, pinṭan, pzsan papés nelas pareds i, lz mês impzrṭand da ṭoṭ aḣô, ês k’era 1’a manera da ṭrzbar-nzs i pasá 1’s xors enṭreṭinġuts, disḟruṭan al nosṭra §eyṭ porke ḟèyam kosas enṭre ṭoṭs. Kwan arribàban las ḟesṭas, kada ‘peñad’ ṭenìa le seu lzkal lz miyó adekwaṭ k’xabìa pzġuṭ. Se ḟeya 1 konkurs a veura kin peñad era le mês kawṭivadó da ṭoṭs. Ara krek ke lz imporṭand nw era le simpla premi, suposz k’ês porke le nosṭra peñad nw ġanaba i nw ź rrakordz, pěrz̽ si ke’m keda ne ľimaġinació da k’era suḟicienmen mzṭivadó kom por a vzlé ḟer-z ṭan bê kom sigi pzssipla.
La ḟesṭa kumencaba and la desḟilada da karrossas lada reyna i las dxonas ďznor, ke kom ês nzrmal, èran las noyas mês ġuapas lad popla. Després ľalkalda nzs dznaba le seu preġó por a indikar-nzs ke kumencaba, 1 alṭra añ mês, las ḟesṭas lad ‘San Miġuel’.


Nw ḟalṭaba ninġú, das lad mês peṭiṭ ḟins al mês ġran, askòlṭan and enṭusiasma akeyas parawlas ke’ns vzlìan dí, a ṭoṭs, ke’ns reunìam 1 alṭra añ por celebrá las ḟesṭas lad nosṭra popla. Kwan akababa da parlá kumencaba la mûsika a la placa, i ṭoṭs les k’esṭàbam ayá dancàbam al so ďakeya mûsika, k’enkara avui me ve a la memôria: akeyas ‘J̇oṭas’ lad nou mesṭra da joġlarìa ke ṭand m’aġradàban, i ke segeḣz pzsan a kasa mewa da vagadas.
Anàbam da peñad ne peñad por veura kom lz xabìan adzrnaṭ, i beura 1’a deliciosa yimznada ke preparàbam kada 1 i ke ṭenìa 1 ġusṭ diḟeren depenen lad peñad k’era.

Akeṭs dys ṭoṭ era aleġrìa i szroy, pěrz̽ ź rrakordz ď1 §eyt sà. Se bebìa 1’a mika massa, pěrz̽ aḣô se pasaba dzrmin 1’a mika; i ďakesṭa manera al maṭí saġuen šesṭaba preparaṭ por kumencá 1 alṭra dy da ḟesṭa. Les mûsiks lad popla i les noys, ṭukan la ‘cerkavila’, anàban da kasa a kasa, on yabìa alġuna noya, ke surṭìa al balkó por a veura’ls.

Lz ke nw pzdìa ḟalṭá èran ‘les ṭorzs’. Ya sé k’alġú poṭ pensá ke nw li aġràdan porke ês malṭraṭá als animals. A mi parṭikularmen nw m’aġrada le ḟeṭ da veura mzrí al ṭorz. Pěrz̽ le rrakord ke ṭink ês da ľambien a ḟesṭa i la mûsika k’ayá yabìa.

1’a alṭra kosa inṭeressand ke se ḟeya èran les konkurszs i akṭiviṭaṭs por a ṭoṭ le popla. Das lad mês peṭiṭ al mês ġran pzdìan parṭicipá. 1’a ďeyas era la da yiġar-se les peus i ṭení k’arribá ď1 kusṭaṭ a ľalṭra i umplí 1’a cesta da paṭaṭas por a veura ki n’abìa umpliṭ mês.


Yabìa konkurszs kom le da dancas ṭípikas: ‘Pasodobles’, ‘Ṭanġo’ i por deskunṭaṭ ‘J̇oṭas’; ḟins al konkurs da ḟorca, da ṭirá ď1’a korda a veura ki pasaba a ľalṭra ġrup. Nela ḟi, era 1’a sepṭmana diverṭida por a ṭoṭs.

Nw pzdìa ḟalṭá la diversió nokṭurna nela ke ġrups musikals ḟèyan dancá a la placa i nel saló da danca lad popla.

 

‘Ayllón Medieval’


1’a alṭra ḟesṭa desṭakapla i ke kada añ ġana mês impzrṭância ês la ď‘Ayllón Medieval’. Akesṭa se celebra ľúlṭim finalsepṭmana lad mes da J̇uliriòl. La kunna celebració va sé nel 4.2.1.0.1,1 i kada añ vênan mês parsonas, ṭanṭ lads vecins lad popla i vzlṭands, kom visiṭans da ṭoṭs les yoks. Al principi nzmês era 1 dy da ḟesṭa, pěrz̽ polas sewas ġrans parṭicipacións, ḟa pok ṭems šàn pzsaṭ 2 dys: sàbade i dumen§a.

Akesṭa ḟesṭa kunsisṭeḣ a ṭurná a ľêpzka da ľEdat Miḣa, kznkreṭamen a ľañ 4.2,4. Se przdweḣ 1 kanvi, o miyó diṭ, 1’a auṭênṭika ṭransḟzrmació.
Ṭoṭa la §en lad popla, 1’as seṭmanas abans, kàmbia le seu aspekṭa akṭual por 1 ke ṭindrìa n’akeya êpzka.
Parṭicìpan ḟusṭés, ḟerrés, paleṭas, i por deskunṭaṭ, ṭoṭas las sañoras lad popla ke se dedìkan a ḟé vesṭiṭs por esṭá a pum ṭoṭa la ḟamîlia
Se poṭ veura kom, das lad mês vey ḟins al mês peṭiṭ lada kasa, sèmblan xabé enṭraṭ nel ṭûnel lad ṭems por a entrá ne ľêpzka mês esplendzrosa da ľedaṭ Edat Miḣa lad sekla D.
Ṭoṭas las kasas šòmplan and pendóns, banderas i eskuds kurrespznens a las dxonas i xomas ke ayà xi vìwan. Sùrṭan al karré n’espera lad rey. Le popla da T1 ‘Ayllón’ celebra akeṭs dys da ḟesṭa urġaniṭsan 1 merkaṭ ne miḣ lada placa, k’xa siguṭ ṭransḟzrmada a akesṭa êpzka.
Ṭoṭas las parsonas lad yok i las k’ź desìḣan, van abiyadas kom nel sekla D, pzden ṭrzbá das da kavayés and les seus kavays, dxonas ďald yinaḣa, kapṭàiras, monjzs, islamêszs i crisṭians, i innumbruraplas persznaḣas k’espèran ľarribada lad Rey ‘Juan İİ’ i le ‘komdesṭapla’ da T1 ‘Casṭilla’, ľ‘Álvaro de Luna’. Menṭras šespera ľarribada da ṭan illusṭras persznaḣas, se poṭ disḟruṭá lad konṭakonṭas ke’ns narra ṭoṭa la xı̽sṭôry da ľ‘Álvaro de Luna’ das ke va arribá al nosṭra popla ḟins al seu desṭerramen i morṭ ṭrâ§ika.

Ṭoṭ aḣô ź poṭs veura and mês daṭay n’akesṭa maṭeḣa pàjina wep kwan parla lada xı̽sṭôry da T1 ‘Ayllón’. Ṭambê se disḟruṭa passe§an pol merkaṭ on se poṭ veura als arṭesans ṭraballan le ḟanġ, la ḟusṭa, le vidra, i 1 munṭó da paradas on poṭs ṭrzbá das da vesṭiṭs da ľêpzka, armaduras i alṭras zrnamens, ḟins a punṭas kunḟekciznadas and mans eksperṭas kom poṭs veura nelas ḟoṭzs ke yá akí.

A la ṭarda kal disḟruṭá da kzncerṭs, ṭanṭ da mûsika anṭiġa kom lad ‘Reneḣamen’, i a la niṭ ṭoṭas las yums arṭiḟicials xan desapareġuṭ, i se veu kom illumìnan las anṭorḣas ďakeya êpzka, le popla rekzbra 1 aspekṭa especial i sembla 1 auṭênṭik popla da ľEdat Miḣa. Les kzncerṭs da mûsika dònan ľûlṭim ṭok da ľEdat Miḣa al popla.

Le dumen§a seġeḣ xaben merkaṭ, i aḣí lzs ke nw van pzdé assisṭí le sàbade disḟruṭaran veien las diḟerens paradas, i lzs ke ya ź van veura le sàbade, lis seġeḣi aġradan mirá kom se ḟèian las ṭeulas a mà, o men§á pà and ḣzricz i deliciós pork, k’esṭá mold bo. Ademês, por si dakás nw ťź xabìa diṭ, ṭoṭas las kompras ke se ḟan nel merkaṭ se pàġan and maravedís, k’era la mzneda ďakeya êpzka. Yá 1 bank on se kàmbia euros (€) por maravedís, porke klá, akesṭa §en lad merkaṭ nw enṭen ké és 1 euro.

A la ṭarda se ḟa 1 ṭzrneḣ, and les miyors kavays i les seus kavayés, a veura kin ês le ke ġana. Ês 1 espekṭakla diġna da veura, a mi ne parṭikular me ḟa ṭrasyadá a akeya êpoka, les kavayés and las sewas armadures. Ês diġna da veura.

A la niṭ, a ľakṭa ḟinal, la mûsika celṭa diw adèu a la ḟesṭa ḟins al pròksim añ nel ke’ns ṭurnará a deleyṭá and akesṭa mûsika ke ambienṭa ṭoṭa akesṭa ḟesṭa.

Torneo     Torneo
 

ALṬRAS ḞESṬAS

Naṭuralmen akesṭas nw sôn las ûnikas ḟesṭas ke se celèbran ne T1 ‘Ayllón’, pěrz̽ wi las mês impzrṭans, ladas alṭras ḟesṭas ke se celebran nel municipi da T1 ‘Ayllón’, kal desṭaká pol ḟervó ke desperṭa enṭre la §en lada czna, la ‘Romería del Padre Eṭerno’, ke se celebra ne T1 ‘Esṭenbavela’, popla mold prop da T1 ‘Ayllón’, le dumen§a saġuen al Penṭekostês.

ERMİṬA ‘SANṬO CRİSṬO’ 1’a alṭra ḟesṭa diġna da mencizná ês la ‘Cruz de Mayo’ ke se celebra le primé dumen§a da Mayḣ. Akesṭa ḟesṭa ve porke la ġen lad popla ṭê molda devzció al ‘Sanṭo Crisṭo’ k’ês kom se diw 1’a ermiṭa k’esṭá a la surṭida lad popla, i ke ṭoṭa la §en, a las ṭardas, ṭê la kosṭum ďanar-la a visiṭá i rresá. Pěrz̽ akeṭ dy İNṬERİOR LAD ‘SANṬO CRISṬO’ se va al ‘Sanṭo Crisṭo’ i se subxasṭa diḟerens zḟrendas: das ď1’as rrzskiyas ḟeṭas pola ḟzrnera, karn da ḣai i ḟins i ṭoṭ alġún manṭey ḟeṭ a mà. Lz ke se rrekawda sempra ês por a ľermiṭa porke esṭiġi sempre a pum. Le popla la kwida and mold da rraspekṭa. Desprês se va al deskampaṭ ke yá a ḟora da ľ‘Exconvenṭo’ i ṭoṭ le popla se ṭrasyada ayá das lad mês vey ḟins al mês peṭiṭ, ke danca al so lada mûsika ṭoṭa la ṭarda. Ês 1’a ḟesṭa a la ke ṭink 1 especial aḟekṭa.
A parṭ ďakesṭa ḟesṭa yan ďalṭras kom le juòvas gordz k’ês le juòvas anṭerior al midekras da sendra, ke se men§a la mold ṭîpika ‘ṭendida’, ke kunsisṭeḣ n’1 pà especial and ṭurṭiya i ḣzricz; ês mold bo. İ desprês, nw kal dí, ľamuṭs da karnaval, nel ke se poṭ veura kom les mês jovas, i nw ṭan jovas, se disḟàrcan ladas mês ima§inaṭivas i dekzraṭivas disḟarczs.

INICIO VOLVER

Wep kreada por barcino.cat